Taidekasvatus Taidekasvatus


 


Kulttuurilaitoksia valittu tuottamaan elämyksiä Taidetestaajille

Taidetestaajat -suurhankkeeseen on valittu taidelaitoksia ja työryhmiä. Kuopion taidemuseo jatkaa taidetestaajat -hankkessa syksyllä 2018. Hanke tarjoaa koululaisille ikimuistoisen taide-elämyksen, joka voi olla kimmoke elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen.

Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin  suurhanke mahdollistaa kahdeksasluokkalaisille nuorille kaksi taidelaitosvierailua kulttuurikohteissa. Toinen vierailu on omassa maakunnassa tai lähialueella, toinen suuntautuu pääkaupunkiseudulle.  Hanke tavoittaa jopa 180 000 nuorta ja heidän opettajaansa.

 

Taidetestaajat, jatkotyöskentelymateriaaali (pdf-linkki)


Taidekasvatus

Taidekasvatus liittyy kaikkeen museossa tehtävään yleisöä palvelevaan työhön. Sen avulla avataan uusia näkökulmia kuvataiteen kohtaamiseen. Erilaiset kävijäryhmät pyritään ottamaan huomioon, kun näyttelyitä, julkaisuja ja oheisohjelmia laaditaan.

Näyttelyiden yhteydessä järjestetään yleisöopastuksia, työpajoja, luentoja ja muita yleisötilaisuuksia.

Kuopion taidemuseo toimii Opetusministeriön nimeämänä aluetaidemuseona Pohjois-Savon maakunnassa. Alueellinen näkökulma liittyy kaikkeen Kuopion taidemuseossa tehtävään työhön.

Aluetaidemuseon keskeisiä toimintamuotoja ovat:
- lainattavien kiertonäyttelyiden järjestäminen
- alueen kuvataiteen esittely, dokumentointi ja tutkimus
- kuvataiteen neuvonta ja asiantuntija-apu.