Näyttelyt Näyttelyt

Veljekset von Wright 24.3.-2.9.2018

Kuopion Haminalahdesta kotoisin olevat taiteilijaveljekset Magnus (1805-1868), Wilhelm (1810-1887) ja Ferdinand (1822-1906) von Wright tunnetaan luontoaiheiden, maisemien, asetelmien, ja tieteellisten kuvitusten tekijöinä. Kukin heistä loi oman uransa, mutta yhteistä heille oli intohimoinen kiinnostus luonnon kuvaamiseen.

Helsingissä asunut Magnus toimi kulttuurivaikuttajajana, piirustuksen opettajana, eläinten täyttäjänä, kuvittajana ja taidemaalarina. Ruotsiin kotiutunut Wilhelm teki merkittävän uran Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian tieteellisenä kuvittajana. Veljeksistä nuorimman, Ferdinandin, koti pysyi Haminalahdessa. Hän maalasi pitkän uransa aikana useita suomalaisille tutuksi ja rakkaiksi tulleita teoksia ja osallistui ansiokkaasti veljiensä kuvitustöihin. Näyttely on koottu eri taidemuseoiden ja yksityisten keräilijöiden kokoelmista. Ateneumin taidemuseon tuottama Veljekset von Wright -näyttely on laajin taiteilijaveljesten näyttely heidän kotiseudullaan vuosikymmeniin. Teoksia on esillä lähes 90.

Näyttely tuo esille veljesten tuotannon monipuolisuuden. Haminalahti ja sen ympäristö on kuvattu monissa teoksissa. Ne kertovat erityisesti Ferdinandin suhteesta kotipaikkaansa, mutta samalla ne ovat esimerkkejä taidokkaasta maisemamaalauksesta. Maisemien lisäksi esillä on pihapiirin kuvauksia eläimineen sekä kartanonäkymiä.  Näyttelyssä nähdään myös Magnuksen kaupunkikuvia 1800-luvun Helsingistä. Veljekset ovat tulleet tunnetuiksi erityisesti lintumaalauksillaan. Näyttävien petolintujen, hohtavahöyhenisten vesilintujen ja tuttujen pikkulintujen rinnalla on esillä Suomessa harvinaisempiakin lintulajeja.  Lisäksi näyttelyyn on koottu valikoima Wilhelmin tieteellisiä kuvituksia kaloista ja linnuista.

Wrightien perinne ja luonnon tutkiminen jatkuvat myös monien nykytaiteilijoiden tuotannossa, mistä esimerkkinä ovat Maija Albrechtin, Jussi Heikkilän, Sanna Kanniston ja Anita Jensenin teokset Kuopion taidemuseon uudessa kokoelmanäyttelyssäTaiteilijan katse taidemuseon 2. kerroksessa.

Näyttelyyn liittyvää tehtävävihkoa saa maksutta taidemuseon asiakaspalvelusta.

Taiteilijan katse. Näkökulmia Kuopion taidemuseon kokoelmiin 1.3.2018 alkaen

Kuopion taidemuseo avaa uuden kokoelmia esittelevän laajan näyttelyn otsikolla Taiteilijan katse. Se esittelee valikoiman taidemuseon kokoelmista, joihin kuuluu noin 7000 teosta. Esillä on taidetta suomalaisen kuvataiteen alkuvuosikymmeniltä nykypäivään.

Taideteokset kertovat meille, miten taiteilijat ovat eri aikoina katsoneet ympäristöään, ihmisiä ja sisintään. Kuvaustavoissa vuorottelevat näköaistimukseen perustuva havainnointi ja elämyksellinen tunnekokemus. Myös kulloinkin vallinneet aatesuuntaukset ovat heijastuneet taiteelliseen ilmaisuun.

Taiteilijan katse näyttelyssä on kuusi aihealuetta. Luonto-osio kertoo, kuinka perinteisen romanttisen luontoelämyksen tai maiseman puhtaan havainnoinnin rinnalle on tullut nykytaiteilijoiden ympäristökriittinen kommentointi. Kaupunkielämä on tuonut taiteeseen tekniikan ja konekulttuurin ihailun, rakentamisen ja arkkitehtuurin sekä abstraktin muotokielen. Ihmisen kuvaaminen taiteessa on ajaton aihe. Henkilökuvat ilmaisevat taiteilijan herkkyyden nähdä mallien persoonallinen olemus ja erilaiset tunnetilat. Kokoelmien klassikot ovat muistona ajasta, jolloin nekin olivat nykytaidetta. Kuopion taidemuseon laajasta grafiikan kokoelmasta on esillä serigrafiatekniikan tunnettuja edustajia. Nykytaiteen vaihtuva osio linkittyy taidemuseossa 24.3.-2.9.2018 esillä olevaan Veljekset von Wright -näyttelyyn. Wrightien perinne ja luonnon tutkiminen jatkuvat myös monien nykytaiteilijoiden tuotannossa.