Näyttelyarkisto 2013 Näyttelyarkisto 2013

Mukara mukara. Lasten ja nuorten kansainvälinen taidebasaari 10.10.2013-15.2.2014

Värikkäässä taidebasaarissa ja telttakylässä, eksoottisten mausteiden tuoksussa kohtaavat nuoret kuvantekijät eri puolilta maailmaa. Näyttelyssä esitellään taidekasvattaja Liisa Kauppisen ohjauksessa Vienan Karjalassa, Namibiassa, Beninissä ja Suomessa työskennelleiden taideryhmien teoksia. Monipuolinen materiaali koostuu eri tekniikoilla tehdyistä piirustuksista ja maalauksista, suurista kankaista, veistoksista ja videoista. Niitä täydentävät dokumenttifilmit ryhmien työskentelystä ja tekijöiden elinympäristöistä. Kulttuurien kohtaaminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja suvaitsevaisuus ovat näyttelyn viestittämät teemat.

Vienankarjalaisten nuorten maalaukset vievät katsojan Jyskyjärvelle, runonlaulualueelle ja suomalaisen kulttuurin juurille. Värikkäät telttakankaat ovat syntyneet lasten työpajoissa Grand Popon kylässä Beninissä sekä Ongwedivan kylässä Namibiassa.  Mukana on runsaasti teoksia Kuopion, Varkauden ja Mikkelin Taidemyrsky-studioista, joissa tarjotaan ammattimaista opetusta kuva-taiteellisesti lahjakkaille ja innostuneille, tukea tarvitseville nuorille.

Suonenjokelainen FM Liisa Kauppinen tunnetaan erityisryhmien taidetoiminnan kehittäjänä.Hänen perustamansa Taidepesula Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa Pieksämäellä on saanut useita tunnustuspalkintoja, ja tavoitteena on vakiinnuttaa myös suuren suosion saaneet Taidemyrsky-studiot Savon alueella.

Näyttelyyn liittyy mm. erilaisia työpajoja sekä luentoja Afrikan taide-elämästä ja Vienan runokylistä. Oheistapahtuma -esite (pdf).

Karua kauneutta Juho Rissasen seurassa 17.5.2013 - 4.1.2014

Kuopiolaissyntyisen taiteilijan Juho Rissasen (1873-1950) syntymästä on kulunut 140 vuotta. Sen kunniaksi taidemuseo on koonnut omista kokoelmistaan näyttelyn, jossa Rissasen teokset saavat rinnalleen nykytaiteilijoiden kansankuvauksia ja tulkintoja tämän päivän arkielämästä, kovaosaisuuttakaan kaihtamatta.

Juho Rissanen oli Kuopion Kemilänmäellä syntynyt irtolaisperheen poika, maalarinkisälli. Lahjakkuutensa ja kannustavien opettajien ja tukijoiden avulla hänestä tuli yksi huomattavimmista kultakauden taiteilijoistamme. Parhaiten hänet tunnetaan savolaisen kansan

kuvaajana, tarinankertojana, joka tulkitsi elämän ankaruuttakin huumorin ja lämpimän myötäelämisen tuntein. Rissanen teki myös julkista taidetta, freskoja ja lasimaalauksia. Hän asui suurimman osan elämästään ulkomailla, pääosin Ranskassa ja viimeiset vuotensa Yhdysvalloissa. Taiteilija ei kuitenkaan koskaan unohtanut kotimaataan. Savolaisuus säilyi lähtemättömänä osana hänen persoonallisuuttaan.

Rissasen ilmaisun ominaispiirteitä oli vankka piirustustekniikka ja osuva henkilökuvaus. Nämä ominaisuudet ovat luonteenomaisia myös niille oman aikamme taiteilijoille, joiden teoksia on valittu näyttelyyn mukaan. Juho Rissasen kanssa keskustelevat mm. Jaakko Heikkinen, Oka Karvonen, Risto Kolari, Inari Krohn, Maria Kärkkäinen, Raimo Puustinen, Tuomo Saali, Mardiros Sanoukian ja Arto Väisänen. Henkilökuviin painottuvassa näyttelyssä on esillä piirustuksia, maalauksia, grafiikkaa, valokuvia ja videotaidetta.

Kultainen metsä 7.6.-29.9.2013

Valokuvataiteilijat Ritva Kovalainen (s. 1959) ja Sanni Seppo (s. 1960) tunnetaan metsän kulttuuristen ja henkisten arvojen puolestapuhujina. Näyttelyn osioiden nimet Henkien saarella, Hiljaa huojuu korven honka ja Metsänhoidollisia toimenpiteitä kertovat näkökulmista, joista puiden valtakuntaa lähestytään.

"Shintolainen puupyhättö, koskematon ikimetsä Kuusamossa ja hakkuuaukea Ilomantsissa, siinä jotain meitä suurempaa, jotain meistä riippumatonta ja jotain valtaamme alistettua." Metsän kultaisuus on suurta ja pyhää, mutta myös selluloosaksi rouhittua kauppatavaraa.  Mihin tällä akselilla sijoitamme viimeiset luonnonmetsiemme sirpaleet? Mikä on ihmisen asema luonnossa? Onko suhde luontoon henkinen vai pelkästään aineellinen? Miten sovitamme yhteen vastuumme ja aineelliset tarpeemme?

Näyttely vie katsojat viimeisten suomalaisten aarniometsien uumeniin ja näyttää välähdyksiä luonnontilaisesta metsästä. Se johdattaa teollisuuden tarpeiden mukaisesti muokatuille siemenpuumänniköille ja hakkuuaukoille. Japanissa Shikokun saarella kuvatut teokset kertovat puolestaan luonnonuskonnosta, jossa kiviä, puita ja vesiputouksia on pidetty pyhinä ja jumaluuden uskotaan asuvan luonnossa.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään keskusteluluentoja, opastuksia ja työpajoja, jotka avaavat metsään liittyviä mielikuvia, asenteita ja arvoja sekä ympäristösivistyksen käsitettä. Tarkastelun kohteena on suhde metsäluontoon, metsiin virkistyksen lähteenä ja mielenmaisemana sekä metsien käyttö raaka-aineena.

Kultainen metsä -näyttely tapahtumineen on osa Maaseudun Sivistysliiton ja Natur och Miljön ympäristösivistyksen hanketta ja yhteistyötä Kuopion taidemuseon kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat myös Helsingin taidemuseo ja Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys.

HEP Hypetystä elämästä 14.2.-25.5.2013

Mistä onnellinen elämä koostuu ja onko se kaikkien saavutettavissa? Hyvän ja onnellisen elämän tavoitteleminen oli jo filosofi Aristoteleen mukaan ihmiselämän perimmäinen päämäärä. Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueeseen (HEP) kuuluva Kuopion taidemuseo tarttuu ajankohtaiseen hyvinvointikeskusteluun näyttelyllä, joka rohkaisee pohtimaan hyvää elämää. Näyttelyn teokset asettavat kysymyksiä, ehkä myös auttavat löytämään vastauksia.

Millaisia onnen ja ilon asioita elämästäsi löytyy tai mitä siitä ehkä puuttuu? Saatko voimaa toisista ihmisistä vai koetko ihmissuhteet kuluttavina? Tärkeitä hyvinvoinnille ovat myös oma terveys ja mielenrauha. Ihminen voi ohjata elämänsä kulkua valinnoillaan. On kuitenkin paljon tilanteita ja asioita, joihin ei voi vaikuttaa eikä valmiita vastauksia ole. Jokaisen on käytävä itse läpi vastaan tulevat tilanteet ja rakennettava elämäänsä saatujen rakennuspalikoiden avulla.

Elämän tärkeitä arvoja ja sisältöjä teoksissaan käsittelevät lukuisat Kuopion taidemuseon kokoelmien taiteilijat. Mari Arvisen, Antti Immosen ja Harri Larjoston teoksissa teemoina ovat ihmissuhteet ja arkielämän haasteisiin liittyvät kysymykset. Jouni Airaksisen suurissa ja  maskuliinisissa piirroksissa tulee puolestaan esiin kysymys ihmiskehon hyvinvoinnista. Fyysisen terveyden rinnalla on hyvä huolehtia myös henkisestä tasapainosta, jota teoksissaan käsittelevät mm. Silja Rantanen, Nanna Hänninen ja Tarja Malinen. Joku arvelee rikkauden ja kuuluisuuden takaavan onnellisen elämän. Omaa suhdetta maalliseen mammonaan voi pohtia Kuutti Lavosen teosten äärellä. Elämänkulkuun kuuluu myös luopuminen. Hugo Simbergille kuolema näyttäytyy luistelevana tai puutarhaa hoitavana luurankona. Kokoelmiin kuuluvia ulkomaalaisia taiteilijoita näyttelyssä edustaa mm.performanssitaiteen uranuurtajapari Marina Abramović ja Ulay. Performanssissa taiteilijat kulkivat toisiaan kohti pitkin koko Kiinan muurin. Dokumentointi teoksesta, jonka päätyttyä pari erosi, kertoo rakastamisen vaikeudesta ja elämän arvaamattomuudesta.

Kuvanauhan teokset vasemmalta: Hannu Lukin, Oh; Jouni Airaksinen, Arkeologiaa; Silja Rantanen, Pantokrator.

Lintukoto - Metsästä maailmalle 10.3.2013 saakka

Kuopion taidemuseon perusnäyttely Lintukoto, metsästä maailmalle esittelee kokoelmien taidehistoriallisia helmiä noin sadan vuoden ajalta, keskeisenä teemana maisema ja luonto sekä ihmisen suhde ympäristöönsä. Vanhemman, 1800-luvun puolivälistä lähtevän taiteen rinnalle on ripustettu nykytaiteen teoksia, jotka käyvät vuoropuhelua von Wrightin taiteilijaveljesten, Juho Rissasen ja muiden klassikoiden kanssa, ja muistuttavat siitä, miten kaikkina aikoina taiteilijoita ovat askarruttaneet samat elämän peruskysymykset.

Kuopion taidemuseo on omassa toiminnassaan pitänyt esillä luontoon ja ympäristöön liittyviä teemoja, lintumaalauksesta ympäristötaiteeseen. Kuopiota ei varmaankaan enää nykypäivinä voida pitää Lintukotona, Aleksis Kiven runon muusta maailmasta eristäytyneenä Onnellisten saarena. Meillä on kuitenkin vielä tallella luonnonkaunis järvimaisemamme käden ulottuvilla, kohta kaupungin kivikorttelien takana. Se tekee meistä onnellisempia kuin monet muut maapallon asukkaat. 

Kuten 1800-luvulla, myös nykypäivinä taiteilijat lähtevät täydentämään opintojaan vieraissa maissa ja hakevat yhteyksiä muihin kulttuureihin. Usein käy niin, että kotiseudun parhaat puolet löytyvät vasta, kun niitä katsellaan kaukaa. Kuopiolaisesta näkökulmasta huolimatta näyttely kertoo taiteen kansainvälisyydestä, siitä miten vaikutteet ja ilmiöt liikkuvat ajassa, ja miten ne liikkuvat rajoista ja kansallisuuksista välittämättä.

Lintukoto-perusnäyttelyä uudistettiin Kuopion taidemuseon 30-vuotisjuhlan merkeissä talvella 2010. Näyttelyssä uusina teoksina nähdään mm. taidemuseon uushankinta Magnus von Wrightin Siikaniemen kartano, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen kokoelmaan kuuluva Johannes Takasen Aino-veistos sekä nykytaiteen teoksista Pekka Kauhasen Poika ja henki ja Kaarina Kaikkosen Yön kuningatar.

Hiljentyminen pääsiäiseen 19.3.-6.4.2013

Pääsiäinen on kristittyjen suuri juhla. Kristuksen ylösnousemusta edeltävät tapahtumat ovat inspiroineet taiteilijoita kautta aikojen. Eri taiteilijoiden näkemyksiä ylösnousemuksesta ja sitä edeltäneestä ristiinnaulitsemisesta ja hautaan laskemisesta on nähtävänä pääsiäisen ajan Kuopion taidemuseossa. Esillä on teoksia mm. Ina Collianderilta ja Pauno Pohjolaiselta. Kokonaisuutta täydentävät ikonit Suomen ortodoksisen kirkkomuseon kokoelmista.

Pääsiäiseen ja kristinuskoon liittyvät teokset ovat osa HEP! Hypetystä elämästä -näyttelyä, jossa tuodaan esille kysymyksiä hyvästä ja onnellisesta elämästä. Uskonto on monelle yksi elämän peruspilari ja merkittävä osa identiteettiä. Pääsiäisajan esillä olevien teosten äärellä voi pohtia omaa suhdettaan uskontoon ja kristinuskon sanomaan.

Asiantuntijaopastukset
Pääsiäisaikaan näyttelyssä järjestetään asiantuntijaopastuksia. La 30.3. klo 13 oppaana toimii lääninrovasti Jaana Marjanen Puijon seurakunnasta ja la 6.4. klo 13 isä Timo Hirvonen Kuopion ortodoksisesta seurakunnasta.

Työpajat
Työpajassa koristellaan pääsiäismunia huovuttamalla ja kultaamalla kahtena lauantaina 23.3. ja 30.3. klo 13-15. Alle 10-vuotiaat aikuisen kanssa. 5/3 €. Ilmoittautumiset työpajaan p. 017 182 633.